Producenci bydła i trzody chlewnej wkrótce dostaną unijną pomoc

09.02.2017

Na końcowym etapie prac jest projekt rozporządzenia, które umożliwi przekazanie unijnej pomocy producentom bydła i trzody chlewnej - informuje resort rolnictwa. Polska na ten cel dostała 22,6 mln euro. Pomoc będzie wypłacała Agencja Rynku Rolnego.

Komisja Europejska przyznała 350 mln euro pomocy dla unijnych rolników, w tym dla Polski 22,6 mln euro, co po przeliczeniu wynosi ok. 98,6 mln zł. To pakiet Hogana uruchomiony w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych, a przede wszystkim z powodu zakłóceń na rynku mleka, które wystąpiły w 2014 r w związku ze zniesieniem kwotowania produkcji mleka oraz rosyjskim embargiem na te produkty. Chodzi o duży spadek cen mleka i straty rolników.

KE dopuszczała także pomoc dla innych producentów. Polska zdecydowała o rozdziale tej kwoty między producentów bydła oraz świń. Producenci mleka będą mogli dostać pieniądze na zakup jałówek ras mięsnych, natomiast rolnicy zajmujący się chowem świń będą mogli przeznaczyć środki na zakup loszek i knurów hodowlanych.

Ponadto rolnicy, których gospodarstwa znajdują się ze strefach z ograniczeniami (I,II,III) w związku z wystąpieniem choroby ASF (afrykańskiego pomoru świń) mogą ubiegać się o środki na zakup jałówek lub buhajów. Natomiast hodowcy, którzy mają gospodarstwa w strefie zagrożonej ASF (II i III) mogą starać się o rekompensaty w związku z niższymi cenami sprzedaży świń z powodu wystąpienia tej choroby. Obejmują one okres 1 września 2016 do 30 czerwca 2017 r.

Jak wyjaśnia resort rolnictwa w uzasadnieniu do projektu, wsparcie zakupu loszek i knurów hodowlanych pozwoli na ustabilizowanie rynku wieprzowiny, na którym obserwuje się spadek pogłowia trzody, poprzez wzmocnienie produkcji prosiąt. Chodzi też o wprowadzenia do stad dobrej jakości materiału hodowlanego. Pomoc będzie udzielana w formie refundacji części kosztów zakupu loszek i knurów i będzie wynosiła od 150 do 500 zł za sztukę.

Alternatywą dla produkcji świń na obszarach, gdzie wystąpił ASF ma być m.in. produkcja bydła mięsnego. Będą więc środki na zakup jałówek.

Projektowane rozporządzenie proponuje przyznanie rekompensat w związku z zastosowaniem restrykcji weterynaryjnych, które spowodowały konieczność przetrzymywania tuczników w gospodarstwie, co zwiększyło koszty i negatywnie wpłynęło na opłacalność produkcji. Wysokość pomocy zostanie określona jako różnica cen uzyskiwana ze sprzedaży tuczników na podstawie przedstawionych faktur. Zakłada się, że rekompensata będzie nie wyższa niż 2 zł za kg masy tuszy dla świń sprzedanych od września do 31 grudnia ubiegłego roku i 1,5 zł za kg dla świń sprzedawanych od 1 stycznia do końca czerwca 2017 r.

Resort rolnictwa zaznacza, że przygotowany został kompleksowy program wsparcia uczestników rynku w sektorze wieprzowiny z terenu objętego restrykcjami z uwagi na ASF.

Program ten został przekazany Komisji Europejskiej. Polska zawnioskowała o uruchomienie środków z budżetu UE na sfinansowanie rekompensat dla producentów świń z gospodarstw zjadających się w strefach z restrykcjami weterynaryjnymi z powodu: poniesienia większych kosztów z tytułu przetrzymywania świń; obniżenia wartości mięsa świń z tych stref oraz dodatkowych kosztów przetwarzania oraz z powodu zakazu chowu świń w strefach objętych restrykcjami weterynaryjnymi.

Mając jednak na uwadze przedłużające się negocjacje z Komisją Europejską, minister rolnictwa zdecydował, że część środków przyznanych Polsce w ramach unijnego pakietu pomocowego dla rolników zostanie przeznaczone na rekompensaty dla producentów świń.

Na razie nie wiadomo, ile środków trafi na rekompensaty dla producentów świń na obszarze objętym restrykcjami z tytułu ASF. Przyznana Polsce kwota ok. 98,6 mln zł została podzielona między cztery mechanizmy pomocy, przy czym pierwotna pula wsparcia z tytułu rekompensat dla producentów świń wynosi ok. 17,6 mln zł. W przypadku gdy z pozostałych mechanizmów pozostaną niewykorzystane środki finansowe, zostaną one przekazane na rekompensaty. Jeśli te środki okazałyby się niewystarczające na wypłatę pomocy z tytułu wniosków złożonych przez producentów świń, wówczas na pomoc mogą być przeznaczone pieniądze z budżetu krajowego, w wysokości do 100 proc. kwoty przewidzianej z budżetu UE - informuje resort.

Dane Adresowe

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
+48 22 6350184
507-130-369
biuro@srw.org.pl

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.